Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

Calendar anaf - iunie 2019

April 30 2019

Calendar ANAF - mai 2019

April 01 2019

Declar si oblig fisc apr 2019

March 01 2019

Calendar anaf 03-2019

January 31 2019

Calendar feb 2019

January 05 2019

Calendar ianuarie 2019

December 04 2018

Calendar anaf 12-2018

November 20 2018

Brosura inlesniri 2018

November 02 2018

Calendar anaf 11-2018

October 01 2018

Declaratii fiscale - oct. 2018

September 01 2018

Calendar sept 2018

August 03 2018

Calendar 08 2018

July 13 2018

Calendar - iul 2018

June 14 2018

Act Constitutiv pentru societate comercială nouă, cu asociat unic (SRL) – model cu CAEN-uri incluse

Mulțumită colegilor de pe grup (Contabili pe Facebook), va supunem atenției un model de act constitutiv (aplicabil la SRL nou), structurat pe 9 capitole, avand o lungime de cca. 12 pagini. Speram sa va fie de folos. Precizam ca (via autorilor modelului): – modelul contine toate codurile CAEN existente in momentul de fata; – modelul […]

June 13 2018

Cum se impozitează sumele de bani obținute de o persoană fizică dintr-un contract de superficie ?

Codul civil reglementează superficia ca dezmembrământ al dreptului de proprietate privată. Codul fiscal prevede că pentru transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte […]

Procedură operațională privind scoaterea din evidențe a imobilizărilor necorporale (model)

Mulțumită colegilor de pe grup (Contabili pe Facebook), va supunem atenției un model de procedura (foarte utila), cu privire la scoaterea din evidența a imobilizărilor necorporale. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA MODELUL DE PROCEDURA – CLICK AICI MULTUMIM pentru fisier – GABI JELER SI ECHIPA IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU […]

June 12 2018

Modalități de executare silită – speță oficială de la ANAF (2017)

Intrebare – Pentru stingerea prin executare silită a creanţelelor fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă de către un contribuabil se pot folosi, succesiv sau concomitent, mai multe modalități de executare silită? Raspuns – Potrivit Codului de procedură fiscală, în cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de executare silită […]

Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 lei – pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă . Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile […]

Ce trebuie sa cunoști în 2018 despre concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților ?

In conformitate cu Art. 144 din Codul Muncii – varianta la zi aici – dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Conform Art. 145 din Codul Muncii – varianta la zi aici – durata minimă […]

June 11 2018

Asigurarea integrității conținutului unei facturi – info 2018

Integritatea conținutului unei facturi este prevăzută clar în Codul fiscal la art. 319 alin. 25 si trebuie asigurată atât de furnizor/prestator, cât și de beneficiar, dacă acesta este persoană impozabilă. Fiecare în mod independent poate să aleagă metoda prin care să își îndeplinească această obligație sau ambii pot conveni să asigure integritatea conținutului, de exemplu, […]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl